Portal Logistyczny Logipedia

Logipedia

AJAX progress indicator
Szukaj: (wyczyść)
 • l

 • Locja
  Locja jest działem wiedzy (nautyki) opisującym wody żeglowne oraz wybrzeża z punktu widzenia bezpiecznej i sprawnej żeglugi, ich oznakowaniem nawigacyjnym w różnych warunkach pogody i w różnych(...) - Czytaj Wiecej
 • Luki w Dystrybucji
  Zadaniem dystrybucji jest eliminowanie luk między procesem produkcji a konsumpcji Do luk tych należą: informacyjna, gdy konsumenci nie są pewni swoich potrzeb, a producenci nie wiedzą, kto(...) - Czytaj Wiecej
 • m

 • Magazyn Mandatowy
  Magazyn mandatowy to taki, w którym w celu  lepszego wykorzystania jego pojemności przechowuje się materiały będące własnością zewnętrznych firm udzielających mandatu na przechowywanie własnych(...) - Czytaj Wiecej
 • Magazynowanie
  Magazynowanie to zestaw czynności związanych z: Przyjmowaniem, Przemieszczaniem, Składowaniem, Ochroną, Kontrolą, Kompletacją, Ewidencją, Wydawaniem. - Czytaj Wiecej
 • Magazyny Dystrybucyjne
  Magazyny dystrybucyjne służą do zmiany struktury strumienia materiałów. Procesy składowania  i przemieszczenia odgrywają w nich taką samą rolę. W zależności od rangi magazynu wyróżniamy(...) - Czytaj Wiecej
 • Magazyny Przeładunkowe
  Magazyny przeładunkowe występują w firmach logistycznych, celem tych magazynów jest krótkoterminowe przechowywanie towarów w czasie przejścia z jednego środka przewozowego na drugi. W(...) - Czytaj Wiecej
 • Magazyny Samonośne
  Magazyny samonośne to takie magazyny,w których regały tworzą część systemu konstrukcyjnego budynku wraz z okładziną ścian i dachu. Zalety takich magazynów: Maksymalnie wykorzystują(...) - Czytaj Wiecej
 • Metoda 5S
  Metoda 5S to metoda systematycznego uczenia się, dyscypliny, standaryzacji i dążenia do doskonałości. Metoda 5S polega na wykonaniu pięciu założeń: Selekcji, Systematyki, Sprzątania,(...) - Czytaj Wiecej
 • Metoda minimum - maksimum
  Metoda minimum - maksimum to sposób kontroli prawidłowości stanów zapasów w przedsiębiorstwach poprzez bieżace sygnalizowanie odchyleń od wyznaczonych krytycznych stanów zapasów - minimalnych(...) - Czytaj Wiecej
 • Metody inwentaryzacji
  Metody inwentaryzacji: Przeprowadzana ręcznie, Przeprowadzana za pomocą narzędzi informatycznych wspomaganych przez sprzęt elektroniczny. Identyfikacja poszczególnych elementów(...) - Czytaj Wiecej
 • Metody prognozowania popytu
  Wyróżnia się cztery najważniejsze metody prognozowania popytu. Do metod prognozowania popytu zalicza się: techniki jakościowe ekonometryczne modele trendu metody przyczynowo-(...) - Czytaj Wiecej
 • Moduł magazynowy
  Moduł magazynowy jest to jednostka składowania (paleta) i moduł transportu ( układnica międzyregałowa, wózek widłowy). - Czytaj Wiecej
 • MRP II - Manufacturing Resource Planning
  Systemy klasy MRP II umożliwiają kompleksowe planowanie produkcji i ułatwiają koordynowanie prac w przedsiębiorstwie. Planowanie zasobów produkcyjnych jest jednym z najszerzej stosowanych(...) - Czytaj Wiecej
 • MRP - Material Requirements Planning
  MRP (Material Requirements Planning) - standard zarządzania gospodarką materiałową. MRP został zdefiniowany przez organizcję APICS (American Production and Inventory Control Society).  Celem(...) - Czytaj Wiecej
 • n

 • NFC
  Near-Field Communication (NFC) - komunikacja bliskiego zasięgu, jest to krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji zezwalający na bezprzewodową wymianę danych na(...) - Czytaj Wiecej