FMEA – Failure Mode and Effect Analysis

  0
  109

  Failure Mode and Effect Analysis – Analiza błędów i skutków

  FMEA jest metodą stosowaną w latach 60-tych XX wieku. Była ona opracowana dla potrzeb NASA, jednak jej sukces spowodował, że zaczęto ją wdrażać w przemyśle lotniczym i energetycznym, a także w późniejszych latach w przemyśle chemicznym, samochodowym i elektronicznym.

  Metoda polega na ciągłym wyszukiwaniu wad produktu lub procesu oraz usuwanie lub minimalizowanie skutków tych wad. Wprowadzanie nowych rozwiązań jest zależne od właściwego rozpoznania problemu lub błędu. Metoda ta umożliwia wyszukiwanie wad na poziomie pojedynczego elementu, podzespołu, jak i gotowego produktu oraz danego fragmentu lub całości procesu wytwarzania.

  Wyraźnie widoczne są dwa aspekty FMEA – produktu oraz procesu.

  FMEA produktu sprowadza się do wyszukiwania wad samego produktu oraz elementów i podzespołów, z których jest produkowany. Istotne jest również to, że wyszukiwanie wad odbywa się nie tylko w produkcie firmy, ale również w produktach konkurencyjnych firm. Można powiedzieć, że zasada FMEA to zasada uczenia się na własnych i cudzych błędach.

  FMEA procesu polega na likwidacji wad elementów procesu produkcyjnego, czyli błędów maszyn produkcyjnych, błędów w obróbce materiału lub błędnego działania urządzeń kontrolnych.

  Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.