Metoda 5S

  Metoda 5S to metoda systematycznego uczenia się, dyscypliny, standaryzacji i dążenia do doskonałości.

  Metoda 5S polega na wykonaniu pięciu założeń: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny.

  • Seiri: sort, selekcja; to założenie sortowania wszystkich narzędzi i materiałów na miejscu pracy i posiadanie tylko tych, które są niezbędne. Rzeczy zbędne należy magazynować lub usunąć, gdyż stwarzają niebezpieczeństwo na stanowisku pracy oraz powodują bałagan, co zakłóca wydajnej pracy.
  • Seiton: storage, systematyka; porządkowanie miejsca pracy. Narzędzia, urządzenia i materiały muszą być systematycznie układane dla łatwego i skutecznego dostępu. Każda rzecz musi mieć swoje miejsce.
  • Seiso: sine, sprzątanie; to utrzymywanie czystości i porządku w miejscu pracy.
  • Seiketsu: sanitize, schludność; umożliwia kontrolę, szybszą oraz łatwiejszą pracę. Wykonywane czynności należy standaryzować, aby stosowane były z dużo większą łatwością. Każdy powinien wiedzieć, za co jest odpowiedzialny. Obowiązek utrzymywania czystości staje się częścią regularnie wykonywanych działań.
  • Shitsuke: sustain, samodyscyplina; dotyczy utrzymywania standardów. Zasada piąta mówi o tym, że należy bezwzględnie przestrzegać pierwszych 4S tak by stały się czynnościami bieżącymi.

  Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.