TQM – Total Quality Menagement

  0
  920

  TQM to podejście do jakości, które stawia ją w centrum uwagi

  Za prekursorów TQM uważa się Edwarda Deminga, Philipa Crosby’ego i Josepha Jurana. Wszyscy uważali, że występowanie błędów w produktach jest, jak oszacował Deming, w 94% spowodowane przez sam system, a pracownicy odpowiadają tylko za 6% usterek. Lekarstwem na taki stan rzeczy wg Deminga jest jego 14 zasad zarządzania jakością, wg Josepha Jurana „trylogia procesu zarządzania” obejmująca planowanie, kontrole i poprawę jakości, wg Philipa Crosby’ego zasada „zera defektów”, czyli dążenie do całkowitego wyeliminowania powstawania błędów oraz „pewników jakości”, wg których należy budować system skupiający się na redukcji przyczyn powstawania błędów, mierzyć jakość oraz uświadamiać pracowników co oznacza pojęcie jakości w danym przedsiębiorstwie oraz uświadamianie kierownictwa, że to oni mają największy wpływ na redukcję defektów.

  TQM to podejście do jakości, które stawia ją w centrum uwagi. Problem jakości trapi ludzkość od tysięcy lat. Jako pierwszy jakość próbował zdefiniować Platon, który określił je jako „pewien stopień doskonałości”. Słowo „jakość” z łacińskiego qualitas, zostało wprowadzone przez Cycerona, a oznacza właściwości danego przedmiotu.

  Filozofia TQM zakłada, że przedsiębiorstwo nie może skupiać się jedynie na podnoszeniu jakości produktu, ale również jakości działania całego przedsiębiorstwa. Ponadto dążenie przedsiębiorstwa do podnoszenia jakości oraz wzrost jakości samego produktu lub usługi musi być widziane przez klienta. Polityka jakości powinna obowiązywać każdego pracownika przedsiębiorstwa, gdyż tylko wtedy czują się zmotywowani i działają wspólnie. Dlatego ogromne znaczenie ma struktura funkcjonalna przedsiębiorstwa. Specjalizowanie grup ludzi, czy tworzenie zamkniętych działów powoduje, że widzą oni wspólnego celu i misji przedsiębiorstwa.

  W dążeniu do podnoszenia jakości należy również oczekiwać jej od partnerów współpracujących z przedsiębiorstwem. Należy podejmować współpracę z rzetelnymi partnerami, którzy dbają nie tylko o jakość usług dostarczanych przedsiębiorstwu, ale również zapewniają odpowiednią stabilność i ciągłość współpracy.

  Warto ciągle dążyć do doskonałości porównując się z najlepszymi na rynku. Należy zatem zawsze „patrzeć na przód, a nie oglądać się do tyłu”.

  Bardzo ważne jest stwierdzenie, że „jakość nie kosztuje więcej”. Ten, kto od początku produkuje dobrej jakości produkty, unika kosztów napraw, zwrotów, odszkodowań, rozpraw sądowych. Ponadto zyskuje dobrą reputację, a dobra reputacja przedsiębiorstwa jest czymś, za co warto zapłacić. Dlatego klienci, wolą wybrać droższy, ale dobry i sprawdzony produkt.

  Wprowadzając TQM w przedsiębiorstwie należy przestrzegać zasady ciągłego doskonalenia KAIZEN, unikania błędów Poka Yoke oraz zasady „zera defektów” opracowanej przez P. Crosby’ego. Zasada zera defektów lub zera błędów mówi o stworzeniu w przedsiębiorstwie odpowiedniego klimatu pro jakościowego oraz dobrego klimatu między pracownikami oraz między pracownikami, a kierownictwem. Wzajemna dobra komunikacja między pracownikami i kierownictwem usprawnia wykrywanie błędów oraz ułatwia ich naprawę.

   

  Źródło: W. Grudzewski, I. Hejduk, Metody Projektowania Systemów Zarządzania, Difin, Warszawa 2004.