Rampa

    Rampa jest pomost mający na celu zrównanie różnicy poziomów.

    Rampa jest to pomost mający na celu zrównanie różnicy poziomów między. Najczęściej wykorzystywana jest w halach przemysłowych, w portach, kopalniach, na stacjach kolejowych. Ułatwia załadunek i wyładunek towarów.