Czynniki Kształtujące Ceny Usług Lotniczych

    Czynniki Kształtujące Ceny Usług Lotniczych:

    1. koszt wytworzenia usługi przewozowej;
    2. ukształtowanie i charakter konkurencji na rynku przewozów lotniczych;
    3. cenowa elastyczność popytu na usługi lotnicze;
    4. wpływ państwa.