Spedycja

  Spedycja to proces organizowania przemieszczania ładunków na trasie od nadawcy do odbiorcy przy zastosowaniu odpowiednio dobranych środków i sposobów przewozu. Działania spedytora obejmują wszystkie czynności niezbędne dla bezpiecznego, terminowego i ekonomicznego przemieszczenia ładunku, z wyjątkiem samego przewozu. Spedycja nie jest przewozem, a spedytor jest tylko organizatorem procesu przewozu.

  Spedycję można podzielić ze względu na dominującą gałąź w obsługiwanych przewozach:

  • spedycja samochodowa,
  • spedycja kolejowa,
  • spedycja lotnicza,
  • spedycja morska,
  • spedycja rzeczna;

  Można ją również podzielić ze względu na zasięg obsługiwanego obrotu towarowego:

  • spedycja krajowa,
  • spedycja międzynarodowa;