Magazynowanie

  Magazynowanie

  Magazynowanie jest to zestaw czynności odpowiadającym czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. Przyczyną magazynowania jest fakt, iż czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji. Zaistniałe różnice łagodzone są przez odpowiednie gromadzenie zapasów w odpowiednich magazynach, w których oprócz podstawowych czynności związanych z magazynowaniem są również wykonywane inne, takie jak np. ewidencjonowanie, kompletacja, komisjonowanie asortymentów, paczkowanie, czy też porcjowanie

  Magazynowanie to zestaw czynności związanych z:

  • Przyjmowaniem,
  • Przemieszczaniem,
  • Składowaniem,
  • Ochroną,
  • Kontrolą,
  • Kompletacją,
  • Ewidencją,
  • Wydawaniem.