Kontenery Chłodnicze (refrigerated containers)

    Kontenery chłodnicze służą do przewożenia towarów w stałej temperaturze.

    Ściany tego typu kontenerów mają konstrukcję przekładową wypełnioną pianką poliuretanową. Podłoga wykonana jest z aluminiowych T-gratingów spełniających funkcję kanałów powietrznych. Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Sztaując towar w kontenerze należy pamiętać o pozostawieniu na górze ok. 75 mm szczeliny powietrznej. Zasilanie 380V/50Hz-440V/60Hz lub 200V/50Hz-220V/60Hz.

    Źródło: http://www.terramar.com.pl