Jednostka Logistyczna

    0
    828

    Jednostka logistyczna to zwielokrotniony ładunek jednostkowy tworzony dla ułatwienia operacji związanych z tym ładunkiem. Jednostka ta tworzona jest głównie dla zapewnienia możliwości mechanizacji i automatyzacji operacji manipulacyjnej. Można wyróżnić jednostki logistyczne pakietowe oraz jednostki logistyczne paletowe.