Lean Management

  Działanie mające na celu uproszczenie i wyklarowanie struktur zarządzania w przedsiębiorstwie.

  Lean Management jest jedną z najczęściej stosowanych technik zarządzania przedsiębiorstwem. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „działanie wyszczuplające”. Zakłada ona uproszczenie i wyklarowanie struktur zarządzania w przedsiębiorstwie.

           W 1913 roku Henry Ford stworzył flow production, czyli taśmowy montaż samochodu. Model T był na tyle rewolucyjny, że zmienił dotychczasowy sposób wytwarzania. Był to system, który pozwalał przedsiębiorstwu na płynną produkcję. Pojawił się jednak problem niezdolności dostarczania różnorodności. Różnorodność odnosząca się do koloru, wyposażenia czy innych aspektów, była nieosiągalna w takim systemie produkcji. Od 1908 do 1926 roku Model T niczym nie różnił się. 

  Po raz pierwszy nazwa Lean management została użyta i wymyślona przez James’a Womack’a, Daniea Jones’a i Daniela Roos’a, naukowców z Massachussets Institute of Technology w Bostonie.

  W ich książce „The Machine That Change the Word” (Maszyna, która zmieniła świat) porównali wyniki pracy amerykańskich, japońskich oraz europejskich przedsiębiorstw. Wg nich liderem była firma Toyota Motor Corporation z systemem Toyota Production System. Autorzy nazwali go Lean Manufacturing i był to pierwszy tego typu system na świecie.

  System ten „daje możliwość, aby produkować coraz więcej wykorzystując coraz mniej – mniej ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i miejsca- przy jednoczesnym zbliżaniu się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego czego chcą” James Womack, Daniel Jones, Daniel Roos.

  W 1937 roku Sakichi Toyoda założył Toyota Motor Company, którego pierwszym prezesem był najstarszy syn założyciela Kiichiro Toyoda.

  Sformułowali oni dwie podstawowe koncepcje odchudzania produkcji:

  1. Po stwierdzeniu nieprawidłowości w produkcji zatrzymywane są maszyny i linie, w celu uniknięcia produkowania bubli i nie zakłócania przepływu w dalszej części strumienia.
  2. Produkowanie tylko tych części, które są aktualnie potrzebne – Just In Time.

   Koncepcje zostały zastosowane przez dyrektora Toyoty, Taiichi Ohno. Toyota pracowała nad rozwojem produktów, zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz przyjmowaniem zamówień od klientów.

  Narzędzia LM:

  TPM, 5S, VSM, SMED,

  Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.