MRP – Material Requirements Planning

    MRP (Material Requirements Planning) – standard zarządzania gospodarką materiałową.

    MRP został zdefiniowany przez organizcję APICS (American Production and Inventory Control Society). 

    Celem systemów klasy Material Requirements Planning było utrzymanie zapasów na minimalnym poziomie, czyli kosztów funkcjonowania firmy oraz dostawa materiałów i produktów w określonym czasie.

    Planowanie potrzeb materiałowych umożliwia dokładne obliczenie ilości materiałów oraz zaplanowanie terminarzu dostaw. Pozwala to na szybkie reagowanie na ciągłe zmiany popytu materiałowego, prognozowanie produkcji i sprzedaży, monitorowanie stanu magazynów, księgowanie i fakturowanie. MRP umożliwia wyznaczenie kosztów produkcji, pozwala lepiej wykorzystać posiadaną infrastrukturę w firmie, kontrolowanie produkcji, określenie zapotrzebowania na materiały.

    Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.