Wyrób B

    0
    31

    Wyrób B (B- product) – średnio liczna grupa wyrobów o przeciętnym udziale w całkowitej wielkości zapotrzebowania, produkcji lub sprzedaży.