Dostawy “dokładnie na czas”

  0
  65

  Dostawy tego typu oznaczają taką koncepcję dostaw, która pozwala już w czasie projektowania przewidzieć potrzeby klienta w zakresie procesów produkcyjnych.

  Według tej koncepcji:

  • Odbiorca opracowuje harmonogram produkcji (naprzemienne wytwarzanie całego asortymentu).
  • Odbiorca przekazuje swój harmonogram produkcji dostawcy.
  • Dostawca realizuje harmonogram.
  • Dostawy eliminują konieczność utrzymywania zapasów.