TMS

  Transportation Management System (TMS)  jest informatycznym systemem wspomagającym planowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie środkami transportu.

  Zastosowania systemów WMS

  Systemy WMS znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach, które zajmują się zarządzaniem transportem samochodowym. Dotyczy to zarówno firm świadczących usługi transportowe, firm spedycyjnych oraz firm świadczących kompleksowe usługi logistyczne, firm dystrybucyjno-handlowych, oraz innych przedsiębiorstw posiadających tabor samochodowy.

  Podstawowe funkcje systemów TMS

  • planowanie tras przewozu,
  • monitoring zleceń transportowych,
  • zarządzanie zleceniami transportowymi,
  • rozliczanie kosztów transportu,
  • tworzenie algorytmów rozliczania usług transportowych,
  • tworzenie różnorodnych zestawień, statystyk i analiz.