Co to jest logistyka?!

  0
  247

  Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

  Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

  Uproszczoną definicję przedstawia reguła “7R” (ang.) – right product, right quantity, right value, right place, right time, right customer, right price (pol. zapewnienie dostępności właściwego produktu we właściwej ilości, we właściwym czasie, właściwej jakości, właściwej wartości, właściwym miejscu, właściwemu klientowi we właściwej cenie).

  W ramach przedsiębiorstwa mówi się o systemie logistycznym. Głównym celem działań logistycznych jest maksymalizacja zysków i minimalizacja kosztów, poprzez integrowanie poszczególnych elementów podmiotu, w którym działa.

  Podejście logistyczne można podzielić na dwa typy: – podejście klasyczne (patrzenie na interesy poszczególnych elementów z osobna) – podejście integracyjne (całościowe) patrzenie przez pryzmat całości.