Metoda minimum – maksimum

    0
    80

    Metoda minimum – maksimum to sposób kontroli prawidłowości stanów zapasów w przedsiębiorstwach poprzez bieżace sygnalizowanie odchyleń od wyznaczonych krytycznych stanów zapasów – minimalnych oraz maksymalnych.