Zasada 5R- 5W

  Zasada 5R- 5W:

  • right goods (właściwy towar),
  • right place (właściwe miejsce),
  • right time (właściwy czas),
  • right quantity (właściwa ilość),
  • right quality (właściwa jakość).