EDI

    Electronic Data Interchange (w skrócie EDI) to zestaw standardów, opisujących zasady wymiany dokumentów biznesowych, danych administracyjnych lub handlowych pomiędzy aplikacjami komputerowymi współpracujących partnerów handlowych. Chociaż rozwiązania tego typu nie przyjęły się jeszcze w pełni- szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, sama idea wymiany dokumentów drogą elektroniczną pochodzi aż z 1968 roku. Zawdzięczamy ją Edowi Gilbertowi, który wraz z grupą pracowników Biura Udogodnień zdecydował się utworzyć Komitet Koordynacji Danych Przewozowych USA, którego głównym zadaniem była dbałość o jakość wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami .