Skład podatkowy

  Skład podatkowy to miejsce, w którym mogą być magazynowane i produkowane wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

  W składzie podatkowym wyroby akcyzowe mogą być:

  • produkowane,
  • magazynowane,
  • przeładowywane,
  • wprowadzane,
  • wyprowadzane.

  Skład podatkowy to miejsce, w którym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko wyroby własne przedsiębiorcy, ale także wyroby należące do podmiotów trzecich. Możliwe jest zatem prowadzenie tzw. usługowego składu podatkowego, w którym podmiot prowadzący skład nie dokonuje produkcji na swoją rzecz, lecz produkuje lub udostępnia miejsce magazynowe na rzecz swoich kontrahentów.

  Miejsce prowadzenia składu podatkowego określane jest w zezwoleniu wydawanym przez organy celne. Zezwolenie określa także grupę wyrobów akcyzowych, która jest przedmiotem działalności składu podatkowego.

  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie składu podatkowego wymaga spełnienia dodatkowych warunków i formalności, które wynikają m.in. z przepisów o podatku akcyzowym oraz z przepisów celnych. Jest to działalność regulowana i podlega kontroli organów celnych.

  Działalnością wspomagającą zakładanie i prowadzenie składów podatkowych zajmują się wyspecjalizowane firmy min. 4PL Sp. z o.o.