Locja

    0
    50

    Locja jest działem wiedzy (nautyki) opisującym wody żeglowne oraz wybrzeża z punktu widzenia bezpiecznej i sprawnej żeglugi, ich oznakowaniem nawigacyjnym w różnych warunkach pogody i w różnych porach roku.