Certyfikat kompetencji zawodowych

    To dokument, który potwierdza posiadanie przez firmę z branzy TSL odpowiednich kompetencji i wiedzy, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie spedycji i transportu drogowego.

    « Wróć na stronę Logipedii