System

    System – zbiór elementów i reakcji między nimi służących określonym celom.