Outsourcing logistyczny

  Outsourcing logistyczny jest zwany inaczej logistyką kontraktową.

  Może dotyczyć jedynie kwestii organizacji transportu, jak i całego łańcucha dostaw.

  Usługi możliwe do outsourcowania w logistyce kontraktowej to:
  • Obsługa celna
  • Spedycja
  • Transport
  • Tworzenie raportów i analiz
  • Pakowanie
  • Znakowanie towarów 
  • Obsługa opakowań zwrotnych
  • Tworzenie strategii łańcucha dostaw
  • Składowanie / magazynowanie
  • Usługi finansowe
  • Projektowanie wewnętrznych systemów logistycznych i magazynów
  • Inne