Służba logistyczna

    Służba logistyczna to zespół komórek organizacyjnych wykonujących zadania logistyczne w przedsiębiorstwie.

    Służba logistyczna może stanowić stanowić pion logistyczny czyli jednolitą strukturę pod wspólnym kierownictwem, może to być jeden dział logistyki, mogą to być komórki w różnych istniejących już działach i może to być wreszcie samodzielny logistyk pełniący funkcje kierowniczo-kontrolne, a poszczególne zadania mogą wykonywać pracownicy różnych komórek nie koncentrujących się na logistyce.