Stan zapasów

    0
    92

    Stan zapasów – to wartość lub ilość zapasu w magazynie w określonym czasie.