Stawki taryf towarowych w transporcie lotniczym

  1. NORMALNA
   • stawki podstawowe ( dla przesyłek poniżej 45kg),
   • stawki ilościowe ( dla przesyłek powyżej 45kg),
   • opłaty minimalne (jeśli przewoźne niższe od min na danej relacji).
  2. ULGOWA SPECJALNA ( przy dużych partiach ładunków lub dla towarów z pewnej gr asortymentowej np. elektronika).
  3. KLASYFIKACYJNA (polega na podwyższeniu lub obniżeniu stawek normalnych w zależności od towaru- stawka podwyższona dla złota, obnizona dla książek).
  4. ZA PRZEWÓZ W JEDNOSTKACH ŁADUNKOWYCH (paleta lub kontener).