Utylizacja

  0
  225

  Utylizacja ma na celu wykorzystanie lub zniszczenie surowców, które straciły wartość użytkową.

  Najczęstszym sposobem utylizacji jest spalanie. Budzi ono liczne kontrowersje, szczególnie pod względem ekologicznym. W niektórych przypadkach jest jedyną metodą utylizacji. 
  Technologie utylizacji odpadów można podzielić na: pirolizę niskotemperaturową; spalanie w temperaturze od 8000 do 1200 stopni; stosowanie techniki plazmy niskotemperaturowej.

  Czasem piece utylizacyjne są wykorzystywane do podgrzewania wody ogrzewającej okoliczne osiedla.