Zapasy bezpieczeństwa

    Zapasy bezpieczeństwa są to normalnie nienaruszane zapasy materiałów, z których korzystamy jednak, gdy pojawiają się ponad przeciętne zapotrzebowania na materiały z magazynu.

    Podstawowym problemem dotyczącym zasobów bezpieczeństwa jest wielkość tego zasobu. Im większy zasób bezpieczeństwa tym więcej zamrażamy środków finansowych i tym większe ponosimy koszty przechowywania towarów. Jednocześnie zmniejsza się prawdopodobieństwo, że materiałów może zabraknąć i wynikną z tego jakieś straty.