Funkcje logistyczne składów

  165

  Do podstawowych funkcji zaliczamy:

  • utrzymywanie zapasów,
  • konsolidację ładunków,
  • dekonsolidację ładunków,
  • konfekcjonowanie.