Incoterms

  0
  280

  Incoterms lub międzynarodowe reguły handlu są zbiorem międzynarodowych warunków sprzedaży.

  Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę (kupującego) i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Bardzo ważne jest aby po trzyliterowym skrócie formuły zawsze wskazywać możliwie precyzyjnie: oznaczone w kontrakcie miejsce, oznaczony port załadunku, wyładunku, oznaczone miejsce przeznaczenia itd.Grupy Formuły pogrupowano w cztery różne grupy:

  • E,
  • F,
  • C,
  • D.