Jednostka Ładunkowa

    Jednostka Ładunkowa to ładunek zbiorczy utworzony z szeregu ładunków mniejszych przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. Dzięki odpowiedniemu zapakowaniu ładunek stanowi zwartą jednostkę przystosowaną do zmechanizowanych przeładunków transportu i składowania.