Magazyny Przeładunkowe

    0
    607

    Magazyny przeładunkowe występują w firmach logistycznych, celem tych magazynów jest krótkoterminowe przechowywanie towarów w czasie przejścia z jednego środka przewozowego na drugi.

    W magazynach tych dominują procesy przemieszczenia nad procesami składowania.