SMED – Single Minute Exchange of Die

    0
    26

    SMED – redukcja czasu przezbrojenia maszyny.

    Celem jest wykonywanie podczas przezbrojeń tylko bezwzględnie koniecznych prac. Wszystkie inne kroki wykonywane są albo przed przezbrojeniem albo po nim.

    Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.