Incoterms grupa F

  0
  284

  Incoterms Grupa F:

  • FCA – Free Carrier (Franco przewoźnik – oznaczone miejsce załadunku).

  W INCOTERMS – 2000 zrezygnowano ze szczegółowego określania, odrębnie dla poszczególnych gałęzi transportu, miejsca i sposobu przekazania towaru przewoźnikowi, jak to było w INCOTERMS 1990.

  • FAS – Free Alongside Ship (Franco wzdłuż burty statku – oznaczony port załadunku).

  W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienia kosztów z tym związanych, w przeciwieństwie do INCOTERMS 1990 gdzie obowiązek ten należał do kupującego.

  • FOB – Free On Board (Franco statek – oznaczony port załadunku).

  Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego. Koszt dostawy, na zasadniczej drodze przewozu, nie opłacone przez sprzedającego. Po wydaniu towaru przewoźnikowi, ryzyko po stronie kupującego.