TPS – Toyota Production System

  0
  593

  TPS oparty został przede wszystkim na eliminacji wszystkiego, co zbędne.

  7 najważniejszych strat występujących w przedsiębiorstwach:

  • nadprodukcja – produkowanie więcej lub wcześniej niż trzeba,
  • zbędny ruch – będący wynikiem złej organizacji i lokacji stanowisk pracy,
  • oczekiwanie – zbyt długie okresy bezczynności ludzi, maszyn, części, materiałów,
  • zbędny transport – przemieszczanie elementów, części, półwyrobów lub wyrobów częściej niż to jest koniecznie,
  • zapasy – nadmiar wyrobów gotowych, które pochłaniają koszty magazynowania.
  • wady – dotyczące wyrobów, dokumentacji, dostaw i informacji,
  • nadmierna obróbka – wykonywanie zbędnych kroków w procesie obróbki.

  Wyeliminowanie tych 7 błędów pozwalało na osiągnięcie znacznej przewagi konkurencyjnej.

  Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.