Towar

    Towar – są to produkty przeznaczone do sprzedaży. Zapas artykułów w sklepie, jak też i wszystko to, co może być obrotem ruchu na giełdach. Ruch towaru od miejsca jego wytworzenia do miejsca spożycia nazywamy obrotem towarowym.