Surowiec

    Surowiec to materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. To produkty przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstające w wyniku przerobu odpadów.