Magazyny Dystrybucyjne

    Magazyny dystrybucyjne służą do zmiany struktury strumienia materiałów. Procesy składowania
     i przemieszczenia odgrywają w nich taką samą rolę. W zależności od rangi magazynu wyróżniamy magazyny dystrybucyjne: centralne, regionalne i lokalne. Magazyn dystrybucyjny może spełniać funkcję dostarczania (magazyn dostawczy) lub funkcje wysyłania (magazyn wysyłkowy). Magazyn dostawczy to punkt koncentracji materiałów, gromadzi się w nim materiały od różnych dostawców, aby następnie skompletowaną dostawę przekazać jednemu lub kilku odbiorcom.

    Magazyn wysyłkowy to punkt rozprowadzania towarów w systemie logistycznym od jednego lub kilku dostawców, do kilku odbiorów. Magazyn taki otrzymuje towary w dużych porcjach a rozprowadza w stosunkowo małych jednostkach ładunkowych.