ADR

    ADR to międzynarodowa konwencja traktująca o metodach przewozu materiałów niebezpiecznych.

    Umowa reguluje typy niebezpiecznych materiałów dzieląc je według określonych kategorii i związanych z nimi zagrożeń oraz definiuje warunki ich transportu.