Inwentaryzacja

    Inwentaryzacja to ogół działań, które mają na celu ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie, bądź też składników nie stanowiących własności danej jednostki gospodarczej np. przejętych w leasingu.

    Zasadniczym celem inwentaryzacji jest dokonanie weryfikacji zapisów księgowych, co w rezultacie umożliwi wprowadzenie w niej niezbędnych korekt zapewniających jej zgodność ze stanem rzeczywistym.