Audyt systemu zakupowego

    Audyt systemu zakupowego to usługa, która polega na całościowej analizie systemu zakupowego Klienta w trzech wymiarach, które obejmują administracyjny proces zakupowy, strukturę wydatków oraz analizę dynamiki kosztów kluczowych w kontekście trendów na rynkach surowców, komponentów produkcyjnych oraz wskaźników makroekonomicznych. Efektem prac jest ocena jakości systemu zakupowego oraz wskazanie obszarów poprawy. Wynik audytu pokazuje silne i słabe strony zarówno administracji zakupami Klienta jak i strategii zakupowych na poszczególne grupy materiałów i usług.