KAIZEN

    KAIZEN jest to filozofia ciągłego doskonalenia wywodząca się z kultury japońskiej.

    Słowo kaizen z japońskiego oznacza „ciągła zmiana na lepsze”. Słowo KAI – zmiana oraz ZEN – dobry, ciągłe doskonalenie. Kaizen jest filozofią wywodzącą się z kultury japońskiej, a jej najważniejszymi regułami są chęć doskonalenia, ulepszania, poprawiania jakości oraz dążenie do tego, aby ten proces doskonalenia następował ciągle.