Six Sigma

    Six Sigma – Filozofia zarządzania mająca na celu podnoszenie efektywności działalności przedsiębiorstwa.
    Na przełomie lat 60-tych i 70-tych firma Motorola opracowała system poprawy jakości Six Sigma Initiative. System umożliwiał obniżenie kosztów własnych poprzez COPQ – Cost of Poor Quality, czyli zmniejszenie kosztów wynikających ze złej jakości produktu.

    Six Sigma polega na ciągłym mierzeniu wartości w miejscach newralgicznych związanych z jakością i kosztem procesu produkcji oraz opisaniu faktycznego stanu we wszystkich jego etapach. Zebrane wyniki umożliwiają wprowadzenie korekt i ponowne przeprowadzenie pomiarów. Taki cykl działań jest zgodny z metodą koła Deminga. Po eliminacji kosztów związanych bezpośrednio z procesem produkcji następują kolejne etapy Six Sigmy. Obejmują one doskonalenie w innych obszarach lub wydziałach przedsiębiorstwa np.: marketing, finanse i księgowość, HR itp.

    Miernikiem jakości jest DPMO – Defect per Million Oportunities, który określa stosunek ilości błędów do miliona możliwości jego popełnienia.

    Źródło: W. Popławski, Filozofia Six Sigma Jako Sposób Na Poprawę Efektywności Przedsiębiorstwa