COMBITERMS 2000

  COMBITERMS 2000 wraz z podziałem kosztów:

  001 EXW Ex Works Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za transport, sprzedający wyodrębnia towar do dyspozycji kupującego w swoim magazynie.
  002 FCA Free Carrier Sprzedający jest w pełni odpowiedzialny za odprawę celną i dokumenty przewozowe, a kupujący odpowiada za transport.
  003 FAS Free Alongside Ship Kupujący organizuje transport morski, a sprzedający dostarcza kontener do miejsca nadania.
  004 FOB Free On Bard Sprzedający dostarcza towar do miejsca nadania z uwzględnieniem ewentualnych kosztów magazynowania i przechowywania, kupujący przejmuje transport od tego właśnie miejsca.
  005 FCA Free Carrier Koszty spedycyjne (ubezpieczenia, dowiezienia towaru i załadowania ponosi sprzedający. Reszta kosztów należy do kupującego.
  006 CPT Carriage Paid To Kupujący ponosi wszystkie koszty od granicy, a sprzedający odpowiedzialny jest za opłaty spedycyjne, ubezpieczeniowe, wynajem kontenerów i załadunek towarów.
  007 CIP Carriage and Insurance Paid Sprzedający ponosi te same koszty, co w przypadku 006 CPT, dodatkowo załatwia dokumenty tranzytowe. Kupujący jest odpowiedzialny za koszty od granicy sprzedającego.
  008 CFR Cost and Freight Dotyczy transportu morskiego. W przypadku sprzedającego, oprócz obowiązków podobnych, jak w przypadku 007 CIP, zobowiązany jest również ponieść koszty transportu od swojej granicy lądowej do granicy lądowej kupującego. Kupujący ponosi koszty transportu od swojej granicy.
  009 CIF Cost, Insurance and Freight Formuła ta również dotyczy transportu morskiego. Obowiązki sprzedającego są podobne jak w przypadku CFR. Dodatkowo ponosi koszty związane z dostarczeniem towaru do granicy lądowej kraju przeznaczenia ładunku. Reszta kosztów należy do kupującego.
  010 CPT Carriage Paid To Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru łącznie z wyładunkiem. Reszta kosztów należy do kupującego.
  011 CIP Carriage and Ins. Paid Oprócz kosztów takich, jak w 010 CPT sprzedający opłaca koszty odprawy celnej. Kupujący ponosi resztę kosztów.
  012 CPT Carriage Paid To Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru na całej trasie transportu aż do magazynu odbiorcy. Reszta kosztów należy do kupującego.
  013 CIP Carriage and Insurance Paid Sprzedający posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia. Zajmuje się organizacją i kosztami transportu na całej trasie dostawy aż do magazynu odbiorcy, łącznie z odprawą celną przywozową, odprawa celną przywozowa, dokumentami i opłatami przywozowymi.
  014 CPT Carriage Paid To buyer?s premises Te same zobowiązania, jak w przypadku 012 CPT dla obu stron.
  015 CIP Carriage and Insurance Paid Podobnie jak w 014 CPT.
  016 DES Delivered Ex Ship Sprzedający podobne obowiązki jak w 014 CPT i 015 CIP. Kupujący ponosi koszty wyładunku w terminalu i resztę kosztów.
  017 DRQ Delivered Ex Quay Sprzedający ponosi te same koszty, jak w przypadku 014 CPT i 015 CIP. Kupujący odpowiada za koszty opłat.
  018 DAF Delivered At Frontier Obowiązki kupującego i sprzedającego są takie same, jak w przypadku 017 DRQ.
  019 DDU Delivered (named terminal) Duty Unpaid-terminal Obowiązki sprzedającego i kupującego jak w 018 DAF.
  021 DDP Delivered (named terminal) Duty Paid-exclusive of (named tax) Każda gałąź transportu.
  022 DDU Delivered buyer?s premises Duty Unpaid Każda gałąź transportu.
  023 DDP Delivered buyer?s premises Duty Paid Sprzedający ponosi wszystkie koszty oprócz tych związanych z wyładunkiem w siedzibie kupującego.