Fluktuacja

    Fluktuacja to sezonowa, incydentalna zmiana w wysokości popytu na rynku.