Fluktuacja

    0
    261

    Fluktuacja to sezonowa, incydentalna zmiana w wysokości popytu na rynku.