Incoterms 2000

Incoterms (International Commercial Terms) lub Międzynarodowe Reguły Handlu – zbiór reguł, określających podział odpowiedzialności pomiędzy sprzedającym a kupującym w związku z dostawą towarów dla różnych gałęzi transportu.
Formuły Incoterms opracowuje i publikuje Międzynarodowa Izba Handlowa ( International Chamber of Commerce – ICC) od roku 1936. Reguły Incoterms były wielokrotnie nowelizowane. Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje wersja Incoterms 2010.

GRUPA E

GRUPA F

GRUPA C

GRUPA D