FIATA

    FIATA to Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (Fedaration Internationale des Associacions de Transitaires et Assimiles) o ogólnoświatowym zasięgu. Zrzesza 93 narodowe organizacje spedytorów z 84 krajów oraz 2800 członków indywidualnych. Reprezentowany jets w 149 krajach. Zadaniami FIATA jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych spedytorów oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez jej członków.