Liczman

    Liczman to średniowieczny krążek służący do liczenia. W transporcie morskim to osoba, zapisująca ilość ładunku oraz jego stan podczas za lub wyładunku.