Oligopol

  Oligopol to struktura, która najczęściej występuje na rynku międzynarodowym.

  W oligopolu występuje:

  • Występuje na rynku niewielka – ograniczona liczba producentów usług transportowych,
  • Popyt na usługi transportowe reprezentowany jest również przez niewielką liczbę załadowców,
  • Oferowane i poszukiwane na rynku usługi transportowe mogą być jednorodne lub zróżnicowane,
  • Decyzja każdego uczestnika rynku, odnosząca się do ceny lub innych warunków realizacji usługi transportowej, wywołuje widoczną i natychmiastową reakcję pozostałych uczestników,
  • Najczęściej istnieje zmowa (porozumienie) uczestników rynku w celu prowadzenia wspólnej, uzgodnionej polityki kształtowania warunków rynkowych,
  • Dostęp do informacji o warunkach rynkowych nie jest dla innych zablokowany, ale jest ograniczony,
  • Wejście na rynek nowych przewoźników i załadowców nie jest zablokowane lecz utrudnione.